Obwieszczenie AU.6733.3.2014 z dnia 13.02.2014 r.

Obwieszczenie AU.6733.3.2014 z dnia 13.02.2014 r. Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA KABLOWEJ LINII ENERGETYCZNEJ, BUDOWA PRZYŁĄCZA KABLOWEGO WRAZ ZE ZŁĄCZEM ENERGETYCZNYM, PRZEBUDOWA NAPOWIETRZNEJ LINII ENERGETYCZNEJ na terenie działek nr 253/4, 228/3, 297/2, 262/2, 263, 264, 280, 297/3, 330/1, am.1, obręb Nowa Wieś.

Pobierz dokument - format pdf