Obwieszczenie AU.6733.4.2014 z dnia 13.02.2014 r.

Obwieszczenie AU.6733.4.2014 z dnia 13.02.2014 r. Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA KABLOWEJ LINII ENERGETYCZNEJ, BUDOWA PRZYŁĄCZA KABLOWEGO WRAZ ZE ZŁĄCZEM ENERGETYCZNYM, PRZEBUDOWA NAPOWIETRZNEJ LINII ENERGETYCZNEJ – DO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH na terenie działek nr 379, 364, 290/9, 290/22, 290/4, 792/14, 792/15, 792/16, 792/17, 792/18, 792/19, 792/20, 792/21, 792/22, 792/28, 792/29, 792/30, 792/23, 792/27, 792/8, 792/13, 293/4, 3622/4, 3622/3, am.19, 20, obręb Miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf