Ogłoszenie z dnia 20.02.2014

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem dawnej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej położonej w miejscowości Dobra Nadzieja, będącej własnością Miasta i Gminy Pleszew, zapisanej w KW nr KZ1P/00015749/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Jarocinie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pleszewie, oznaczonej w ewidencji gruntów gminy Pleszew numerem działki 20/4 o pow. 0,2317 ha.
 
Pobierz dokument - format pdf