Zarządzenie Nr 13/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 lutego 2014 r.

Zarządzenie Nr 13/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie: nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf