Obwieszczenie AU.6721.14.2014 z dnia 25.02.2014 r.

Obwieszczenie AU.6721.14.2014 z dnia 25.02.2014 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Szosa Jarocińska" dla części wsi Kowalew i Korzkwy, gm. Pleszew.
 
Pobierz dokument - format pdf