Obwieszczenie AU.6733.6.2014 z dnia 04.03.2014 r.

Obwieszczenie AU.6733.6.2014 z dnia 04.03.2014 r. Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH PROKOPÓW I PACANOWICE.

Pobierz dokument - format pdf