Obwieszczenie AU.6733.12.2013.2014 z dnia 13.03.2014 r.

Obwieszczenie AU.6733.12.2013.2014 z dnia 13.03.2014 r. Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI DLA PÓŁNOCNO – ZACHODNIEJ CZĘŚCI MIASTA I GMINY PLESZEW (UL. KOŹMIŃSKA, KORZKWY, SZENICA, TOMASZEW.
 
Pobierz dokument - format pdf