Obwieszczenie AU.6733.7.2014 z dnia 13.03.2014 r.

Obwieszczenie AU.6733.7.2014 z dnia 13.03.2014 r. Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA LINII KABLOWEJ NN WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCI PLESZEW.
 
Pobierz dokument - format pdf