Zawiadomienie GK.6220.6.2014.MCh z dnia 20.03.2014

Zawiadomienie GK.6220.6.2014.MCh z dnia 20.03.2014 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie hali montażu" na działce nr 2452/6 ark. 39 obręb Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf