Uchwała nr XXXI/379/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 lutego 2014r.

Uchwała nr XXXI/379/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie: przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pleszewa.
 
Pobierz dokument - format pdf