Uchwała nr XXXI/389/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 lutego 2014r.

Uchwała nr XXXI/389/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie: w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawiającego do przyznania zasiłku celowego w formie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej na zakup posiłku lub produktów żywnościowych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 -2020.
 
Pobierz dokument - format pdf