Zawiadomienie GK.6220.5.16.2013.2014.MCh z dnia 24.03.2014

Zawiadomienie GK.6220.5.16.2013.2014.MCh z dnia 24.03.2014 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. "ZESPÓŁ ELEKTROWNI WIATROWYCH PLESZEW".

Pobierz dokument - format pdf