Zawiadomienie GK.6220.4.4.2013.MCh z dnia 28.03.2014

Zawiadomienie GK.6220.4.4.2013.MCh z dnia 28.03.2014 o wydaniu postanowienia, w którym nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kaliskiej od ul. Niepodległości do ul. Parkowej w Lenartowicach.
 
Pobierz dokument - format pdf