Obwieszczenie AU.6733.5.2014 z dnia 31.03.2014 r.

Obwieszczenie AU.6733.5.2014 z dnia 31.03.2014 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W REJONIE UL. KALISKIEJ NA TERENIE DZIAŁEK NR 2180/6, 2244/3, (AM.26), OBRĘB MIASTO PLESZEW, DZ. NR 15, (AM.3), 149, (AM.2), OBRĘB LENARTOWICE, GMINA PLESZEW.
 
Pobierz dokument - format pdf