Obwieszczenie AU.6733.6.2014 z dnia 31.03.2014 r.

Obwieszczenie AU.6733.6.2014 z dnia 31.03.2014 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI PROKOPÓW NA TERENIE DZIAŁEK NR 1532/1, AM.6, OBRĘB MIASTO PLESZEW, DZ. NR 35 I 24, AM.1, OBRĘB PROKOPÓW, GMINA PLESZEW.
 
Pobierz dokument - format pdf