Zawiadomienie GK.6220.23.6.2013.2014MCh z dnia 01.04.2014

Zawiadomienie GK.6220.23.6.2013.2014.MCh z dnia 01.04.2014 o wydaniu postanowienia, w którym nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 2,6 MW w obrębie miejscowości Kowalew.

Pobierz dokument - format pdf