Sprawozdanie z dnia 02-04-2014

Sprawozdanie z dnia 02-04-2014 z realizacji programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 roku.

Pobierz sprawozdanie - format pdf