Uchwała NR XLI/294/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25.05.2006r.

Pobierz tekst uchwały - format pdf