Wykaz z dnia 03.04.2014

Wykaz z dnia 03.04.2014 gruntu przeznaczonego do oddania w użytkowanie wieczyste wraz z przeniesieniem własności znajdującego się na nim budynku na rzecz samorządowej osoby prawnej.
 
Pobierz dokument - format pdf