Ogłoszenie z dnia 03.04.2014

Burmistrz Miasta i Gminy w Pleszewie informuje, że dnia 23 kwietnia 2014 r. o godzinie 17ºº w Zespole Szkół Publicznych Nr 3 w Pleszewie odbędą się wybory uzupełniające do Zarządu Osiedla Nr 8.