Zawiadomienie GK.6220.9.2014MCh z dnia 08.04.2014

Zawiadomienie GK.6220.9.2014.MCh z dnia 08.04.2014 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie drogi wewnętrznej z portiernią" na działce nr 2452/6 ark. 39 obręb Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf