Wykaz z dnia 07.04.2014

Wykaz z dnia 07.04.2014 nieruchomości rolnych do dzierżawy na okres 6 lat przeznaczeniem na uprawy rolne położonych w
Bógwidzach.
 
Pobierz dokument - format pdf