Uchwała nr XXXII/393/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2014r.

Uchwała nr XXXII/393/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2014r.w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenia miasta i gminy Pleszew w 2014 roku.

Pobierz dokument - format pdf