Uchwała nr XXXII/394/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2014r.

Uchwała nr XXXII/394/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2014r. w w sprawie przedłużenia obowiązywania dotychczasowych taryf i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Pobierz dokument - format pdf