Uchwała nr XXXII/395/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2014r.

Uchwała nr XXXII/395/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/335/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014r

Pobierz dokument - format pdf