Uchwała nr XXXII/405/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2014r.

Uchwała nr XXXII/405/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/173/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 września 2008 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez miasto i gminę Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf