Uchwała NR XLI/300/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25.05.2006r.

Pobierz tekst uchwały w formacie pdf,
Pobierz tekst załączników do uchwały (format pdf)