Uchwała nr XXXII/408/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2014r.

Uchwała nr XXXII/408/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały X/107/99 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 1999r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych

Pobierz dokument - format pdf