Uchwała nr XXXII/410/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2014r.

Uchwała nr XXXII/410/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Marszewska, Glinki w Pleszewie

Pobierz dokument - format pdf

Ze względu naduży rozmiar i brak możliwości zeskanowaia mapa stanowiąca załączanik do uchwały dostęna jest w ywdziale Architekry urzędu miasta i miny w Pleszewie w godzinac pracy urzędu