Uchwała nr XXXII/412/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2014r.

Uchwała nr XXXII/412/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodręnineie w Budzecie Miasta i Gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

Pobierz dokument - format pdf