Obwieszczenie AU.6733.1.2014 z dnia 14.04.2014 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: ODWODNIENIE DROGI GMINNEJ NR 639039P W MIEJSCOWOŚCI ZIELONA ŁĄKA Z ODPROWADZENIEM WODY DO RZEKI NER NA TERENIE DZIAŁEK NR 271, 170/1, 171, 168, 169/1, 53, AM. 1, OBRĘB ZIELONA ŁĄKA.

Pobierz dokument - format pdf