Obwieszczenie AU.6733.21.2014 z dnia 14.04.2014 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA KABLOWEJ LINII ENERGETYCZNEJ, BUDOWA PRZYŁĄCZA KABLOWEGO WRAZ ZE ZŁĄCZEM ENERGETYCZNYM NA TERENIE DZIAŁEK NR 2986/33, 3646/1, 3646/2, 3646/8, 3646/4, AM. 34, OBRĘB MIASTO PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf