Obwieszczenie AU.6733.9.2014 z dnia 14.04.2014 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA LINII KABLOWEJ NN WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCI PLESZEW, (UL. POZNAŃSKA I KOŹMIŃSKA W REJONIE RONDA im. STANISŁAWA MIKOŁAJCZYKA).

Pobierz dokument - format pdf