Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2013

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2013.

Pobierz dokument - format pdf