Zarządzenie Nr 146/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 grudnia 2013 r.

Zarządzenie Nr 146/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Instrukcji zasad ewidencji, poboru i windykacji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Pobierz dokument - format pdf