Obwieszczenie AU.6733.7.2014 z dnia 05.05.2014 r.

Obwieszczenie AU.6733.7.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 05.05.2014 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA LINII KABLOWEJ NN WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI NA TERENIE DZIAŁEK 3040/35, 3040/47, 3040/43, 3034/9, 957/10, 957/9, 956/2, 955/2, (AM.37), OBRĘB MIASTO PLESZEW.
 
Pobierz dokument - format pdf