Obwieszczenie AU.6733.12.2013.2014 z dnia 05.05.2014 r.

Obwieszczenie AU.6733.12.2013.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 05.05.2014 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI DLA PÓŁNOCNO – ZACHODNIEJ CZĘŚCI MIASTA I GMINY PLESZEW (UL. KOŹMIŃSKA, KORZKWY, SZENICA, TOMASZEW) NA TERENIE DZIAŁEK 90, 134 (AM.1), 24 (AM.2), 38, 28, 27/6 (AM.3), OBRĘB KORZKWY, DZ. NR 65, 146/3, (AM.16), OBRĘB KOWALEW, ORAZ DZ. NR 89/1, 79, 199/2 (AM.15), 85/4, 85/2, 203/1, 204/1, 206/1, 206/2, 190/1, (AM.16), OBRĘB MIASTO PLESZEW.
 
Pobierz dokument - format pdf