Obwieszczenie AU.6733.14.2014 z dnia 05.05.2014 r.

Obwieszczenie AU.6733.14.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 05.05.2014 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA WOLNOSTOJĄCEGO KONTENERA TECHNICZNEGO WRAZ Z ELEMENTAMI KANALIZACJI KABLOWEJ W RAMACH REGIONALNEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ W PLESZEWIE PRZY W UL. ARMII POZNAŃ na terenie działki nr 3664, am.35, obręb Miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf