Obwieszczenie AU.6733.11.2014 z dnia 08.05.2014 r.

Obwieszczenie AU.6733.11.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia08.05.2014 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. KALISKIEJ OD UL. NIEPODLEGŁOŚCI W PLESZEWIE DO UL. PARKOWEJ W LENARTOWICACH (W REJONIE UL. KALISKIEJ, WSCHODNIEJ, ŚMIEJA MŁYN, PIASKI W PLESZEWIE ORAZ DROGI KRAJOWEJ NR 12 I UL. PARKOWEJ W LENARTOWICACH DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ZIELONEJ ŁĄCE.
 
Pobierz dokument - format pdf
 
Pobierz załącznik - format pdf