Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14.05.2014 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14.05.2014 r. o wydaniu decyzji dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn "Budowa jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 2,6 MW w obrębie miejscowości Kowalew na działce o numerze ewidencyjnym 131/1 wraz z budową na tej działce: stacji transformatorowej z układem pomiarowym, linii kablowych nn, SN prowadzących do istniejącej linii napowietrznej 15 kV oraz drogi dojazdowej prowadzącej do elektrowni wiatrowej wraz z placem manewrowym przy elektrowni wiatrowej.
 
Pobierz dokument - format pdf