Zawiadomienie GK.6220.5.22.2013.2014 z dnia 16.05.2014

Zawiadomienie GK.6220.5.22.2013.2014.MCh z dnia 16.05.2014 o wpłynięciu odwołania od decyzji GK.6220.5.18.2013.2014.MCh z dnia 25.04.2014 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn "ZESPÓŁ ELEKTROWNI WIATROWYCH PLESZEW”.

Pobierz dokument - format pdf