Uchwała nr XXXIV/415/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 maja 2014r.

Uchwała nr XXXIV/415/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 maja 2014r. w sprawie wspólnej realizacji z Powiatem Pleszewskim zadania pn. "Wykonanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze gminnej ul. Piaski w Pleszewie na odcinku od wjazdu na Cmentarzs Komunalny do granicy miasta Pleszewa tj. do rzeki Ner".

Pobierz dokument - format pdf