Uchwała nr XXXIV/427/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 maja 2014r.

Uchwała nr XXXIV/427/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 maja 2014r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych.

Pobierz dokument - format pdf