Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia27-05-2014r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27-05-2014r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadaia publicznego z zakresu pomocy społecznej.

Pobierz dokument - format pdf