Informacja o wykonaniu budżetu za 2014 rok.

Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2014 (pobierz pdf)