Obwieszczenie AU.6733.7.2012.2014 z dnia 03.06.2014 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 03.06.2014 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji nr 7/2012 z dnia 7 maja 2012r. (nr sprawy AU.6733.5.2012) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej Kowalew, ul. Łąkowa z łącznikiem do Szosy Jarocińskiej” na terenie działek nr 65, 120/3, 78, 79, am.16, obręb Kowalew, gmina Pleszew.
 
Pobierz dokument - format pdf