Obwieszczenie AU.6733.9.2014 z dnia 03.06.2014 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 03.06.2014 o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA LINII KABLOWEJ nN WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚĆI PLESZEW (W UL. POZNAŃSKIEJ I KOŹMIŃSKIEJ) NA DZIAŁKACH NR 199/2, 199/1, 194/2, 193, 194/1,195, 196/1, 196/2, 192, 191, 85/1,198/6, 198/2, 187/2, 186, 188, 189, am.15, dz. nr 190/1, 206/1, 206/2, 207/6, am. 16, bręb Miasto Pleszew.
 
Pobierz dokument - format pdf