Obwieszczenie AU.6733.10.2014 z dnia 03.06.2014 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 03.06.2014 o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO ULICY KRZYWOUSTEGO W PLESZEWIE NA DZIAŁKACH NR 965/1, 956/2, 955/1, 955/2, 3040/23, 3040/24, 3043, 3044/1, AM. 37, dz. nr 990, AM. 38, DZ. NR 3040/18, AM. 34, OBRĘB MIASTO PLESZEW.
 
Pobierz dokument - format pdf