Obwieszczenie AU.6733.15.2014 z dnia 03.06.2014 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 03.06.2014 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej PE 110mm o długości L=40 mb i kanalizacji sanitarnej tłocznej PE 110 mm o długości  L=5mb w miejscowości Nowa Wieś gmina Pleszew.
 
Pobierz dokument - format pdf