Obwieszczenie AU.6733.3.2014 z dnia 03.06.2014 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 03.06.2014 o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA KABLOWEJ LINII ENERGETYCZNEJ, BUDOWA PRZYŁĄCZA KABLOWEGO WRAZ ZE ZŁĄCZEM ENERGETYCZNYM, PRZEBUDOWA NAPOWIETRZNEJ LINII ENERGETYCZNEJ NA DZIAŁKACH NR 253/4, 228/3, 330/1, AM. 1, OBRĘB NOWA WIEŚ.

Pobierz dokument - format pdf